پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

شركت دانش بنيان

Knowledge Based Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. (AZP)

پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

(شركت دانش بنيان)

Knowledge Based Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. (AZP)

فعال در زمينه اصلاح و تولید ارقام گندم آبي با بهره وری بالای آب و ارقام پر پتانسیل و مقاوم به خشکی برای دیمزارها

 Wheat Breeding for High Water Productuvuty for Irrigated areas and Improvement of high Yield Potential  Cold and Temperate Regions Rain-Fed  Culivars for Dry Areas of

مشکل بحران آب، وقوع تغييرات اقليمي ، کاهش بارندگی و افزایش نسبی دما عوامل اصلی محدود کننده تولید گندم در کشور میباشد و بنظر میرسد این مشکلات در آینده بسیار افزایش خواهد یافت بطوریکه طبق گزارش پژوهشگران بین‌المللی بنام گروه «پیامدهای آب و هوای جهانی» در سال 1402، بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در سه سال اخیر در دو منطقه ایران و منطقه حوضه رودخانه‌های دجله و فرات وقوع خشکسالی‌های طولانی نظیر سال‌های اخیر، دیگر پدیده‌های نادری نیستند و پیش بینی کرده اند که از این پس خشکسالی در ایران دو بار در هر دهه روی بدهد که با توجه به کمبود منابع آب بنظر میرسد به افزایش بیشتر قیمت محصولات غذایی منجر بشود. از طرف دیگر پایین بودن راندمان عملکرد ارقام گندم در دیمزارهای اقلیمهای سرد و معتدل از عوامل محدود کننده تولید گندم میباشند بنابر این برای مقابله با این عوامل محدود کننده، ايجاد ارقام گندم با بهره‌وري بالاي آب و عملكرد بالا برای زراعت آبی و ایجاد ارقام گندم مقاوم به خشکی با پتانسیل بالای عملکرد در دیمزارها مد نظر كار اصلاحي شرکت بوده است. این شرکت با حمایت معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل مستقرشد و برنامه اصلاح گندم براي مناطق سرد ديم را از سال 1393 بطور منسجم آغاز نمود.

 

انجام صدها برنامه کراس ساده و تکمیلی در هر سال بمنظور ایجاد ارقام جدید

محصولات جدید شركت

در خصوص گندم دیم برای اقلیمهای سرد و معتدل کشور یک رقم گندم بشماره “15213” برای ثبت بذر معرفی شده است در آزمونهای تعیین ارزش زراعی (VCU) و تمایز (DUS) در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در اراضی دیم کرمانشاه، زنجان و بروجرد در سال زراعی 1402-1401 شرکت نمود. نتایج آزمون انجام شده توسط موسسه مزبور نشان دلاد میانگین عملکرد این رقم برابر 4306 کیلو گرم دانه در هکنار بوده است. در تداوم ثبت ارقام جدیدگندم برای دیمزارها در مهر ماه 1402 تعداد پنج رقم جدید دیگر برای شرکت در آزمونهای ثبت بذر به موسسه تحقیقات ثبت بذر معرفی شده اند.

سنبله گندم ۱۵۲۱۳

گندم دیم ۱۵۱۲۴

سنبله گندم ۱۵۲۰۵

گندم 15017

سنبله گندم آبی 4076

سنبله گندم فرشيد

سنبله گندم آبی 5008

گندم دیم 15209

مزرعه ما

مزرعه تحقيقاتي و توليد بذر شركت در محوطه
تحقيقات كشاورزي اردبيل

مزرعه تحقيقاتي و توليد بذر شركت در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اردبيل

بازديد دبیر محترم وقت كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و مسئولین وزارت جهاد کشاورری از فعالیتهای شركت در سال 1395

۱. اصلاح و توليد ارقام گندم براي شرايط تنش خشكي اراضي ديم اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

۲. اصلاح و توليد گندم براي شرايط كم آبي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و مناطق مشابه