درباره ما

پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

در خصوص گندم دیم برای اقلیمهای سرد و معتدل کشور یک رقم گندم بشماره “15213” برای ثبت بذر معرفی شده است در آزمونهای تعیین ارزش زراعی (VCU) و تمایز (DUS) در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در اراضی دیم کرمانشاه، زنجان و بروجرد در سال زراعی 1402-1401 شرکت نمود. نتایج آزمون انجام شده توسط موسسه مزبور نشان دلاد میانگین عملکرد این رقم برابر 4306 کیلو گرم دانه در هکنار بوده است.

پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

افتخارات

اعطای سه فقره لوح تقدیر و تندیس توسط وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی در سال 1398 به مناسبت معرفی ارقام گندمهای”سالار”، “پیام” و گندم “آذران” از دستاوردهای شرکت میباشد. اخذ کسب رتبه سوم کشوری در بین 180 شرکت دانش بنیان و فناور  از رسته های مختلف (صنعت، انرژی، ترابری، کشاورزی و ..) و دریافت جایزه و لوح “اقتصاد دانش بنسان معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی بهره وری ایران در رابطه با ارائه طرح نوآوری فناواورانه در حوزه اصلاح ارقام گندم با بهره وری بالای آب، از موفقیتهای اخیر شرکت در سال 1402 میباشد. همچنین در طول فعالیت چندین ساله، این شرکت موفق به دریافت چندین فقره لوح تقدیر و دریافت تندیس جشنواره ها و جوایز از وزارت جهاد کشاورزی، پارک علم و فناوری استان اردبیل، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، اتاق صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی ایران و سازمان ملی بهره وری ایران  شده است. دارای تاییدیه های صلاحیت علمی از سازمان تحقیقلت، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت زراعت وزارتخانه و موسسات تحقیقاتی بوده و دارای مجوز فعالیت از کارگروه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان اردبیل میباشد.  

طرح های کلان ملی

 اين شركت در حال حاضر دو طرح كلان ملي را بشرح زير در دست اجرا دارد:

۱. اصلاح و توليد ارقام گندم براي شرايط تنش خشكي اراضي ديم اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

۲. اصلاح و توليد گندم براي شرايط كم آبي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و مناطق مشابه

توسعه و مشارکت

در سال ۱۳۹۴ با تشويق و پشتيباني دبير محترم كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و حمايت سازمان تحقيقات، آموز و ترويج كشاورزي با هدف توسعه مشاركت بخش خصوصي در امور پژوهشهاي علمي-كاربردي، اصلاح و توليد ارقام گندم متحمل به تنش خشكي و كم آبي را به منظور صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي براي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه را آغاز نمود.

Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. AZP

:introduction

Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Activities and Achievements in Brief

ABSTRACT: Due to imminent water shortage problems and climate change occurrences in Iran, reducing water consumption by developing wheat cultivars with less demand for irrigation is one of the solutions for combatting with water crises. The main sector of water usage in Iran is allocated for agricultural activities which is facing mismanagement and water productivity is low.

 

Another research

Another of our research plans is a national macro-plan for developing wheat cultivars for the dry lands (rain fed areas) in the cold and the temperate climates of the country. The development of new wheat cultivars with about 20-25% yield increase and tolerant to drought stress in rain fed regions helps to increase wheat production and the income of farmers which also indirectly helps to alleviate the looming water crisis in irrigated wheat regions of the country.

recent cultivars

The recently improved three bread wheat cultivars namly” Farshid”“, wheat NO. 5008” and “wheat NO. 4076” have higher water productivity of up to 2.3 (Kg grain/ water volum used) and higher grain yield up to 12 ton grain/ha with good resistance to biotic and abiotic stresses under irrigation conditions. These varieties can be cultivated in the cold and temperate regions facing with water shortages to produce more grain yield than commercially grown cultivars, too.

One solution

 One solution for tackling excessive water usage in the agricultural sector is developing adapted wheat cultivars with high water productivity and tolerance against heat and drought stresses. Azar Zarkesht Pioneers (AZP) is a private Knowledge based plant breeding company which has begun its activities in breeding wheat varieties suitable for areas dealing with water shortages and rainfed drought stress areas.

Research plans

The basic and registered seeds of these improved cultivars for booth irrigated and rainfed areas are produced at the company.

Six rainfed drought tolerant wheat

Recently, we have produced six rainfed drought tolerant wheat cultivars namely “Wheat NO 1523”, “NO 15205“,“NO 15209“,“NO 15124“,“NO 15017“and “NO 15216“,with different types of grwoth habits, various levels of drought tolerance and high yield potential of about 3-4 ton/ha grain yield under dry rain-fed areas of cold and temperate regions.

محققين پروژه هاي پژوهشي شركت در استان اردبيل

كادر فني اين شركت در اردبيل اعضاي هيئت علمي ارشد بازنشسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي هستندكه در طول خدمات دولتي در هدايت و رهبري طرح هاي ملي اصلاح گندم در كشور داراي سوابق علمي درخشان بوده و در معرفي و آزاد سازي بيش از 45 رقم گندم و جو در كشور نقش مهمي ايفا نموده اند و با آغاز فعاليتهاي پژوهشي اين شركت، تا كنون موفق به اصلاح، انتخاب و توليد بذر 9 رقم و لاين پيشرفته جديد گندم نان براي شرايط كم آبي و تنش خشكي (ديم) اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور شده اند كه تعدادي از اين ارقام در موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال ثبت شده و به مرحله تجاريسازي رسيده اند و تعدادي نيز در مرحله نهايي ارزيابي و يا در حال گذراندن پروسه ثبت قرار دارند.

آقاي مهندس عظيم اكبري حقيقي عضو هيئت مديره و محقق ارشد اصلاح گندم

آقاي دكتر سيروس محفوظي مدير عامل و محقق ارشد اصلاح گندم

آقاي مهندس شهنام محفوظی كارشناس ارشد كنترل وگواهي و توليد بذر

در بخش تحقيق و توسعه شركت به غير از شهرستان اردبيل در ساير مناطق كشور از جمله استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، همدان و اردبيل پنج نفر از محققين برجسته مناطق مذكور در اجراي پروژه هاي بهنژادي و توليد هسته هاي بذري همكاري دارند.
همچنين اين شركت همه ساله لاينها و ارقام جديد خود را در قالب اجراي آزمايشات PVS (انتخاب مشاركتي ارقام در مزارع كشاورزان) توسط كارشناسان مجرب سازمانهاي جهاد كشاورزي در استانهاي آذربايجانشرقي، غربي، اردبيل، خراسان رضوي، خراسان شمالي، مركزي، كردستان و فارس در مقايسه با ارقام مرسوم مناطق مورد ارزيابي قرار ميگيرند.