پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

شركت دانش بنيان توليدي نوع يك

Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. (AZP)​

پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. AZP

فعال در زمينه اصلاح و توليد ارقام گندم متحمل به تنش خشكي مناسب شرايط كم آبي و مناطق ديم

حاميان طرح : كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و وزارت جهاد كشاورزي

شركت ” پيشگامان آذر زركشت ايرانيان” مستقر در پارك علم و فناوري استان اردبيل و با اجرای طرحهای علمی-کاربردی در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اولين و تنها شركت دانش بنيان توليدي نوع يك فعال در زمينه پژوهش، اصلاح و توليد ارقام گندم متحمل به كم آبي و تنش خشكي در كشور مي باشد.

اين شركت از سال ۱۳۹۲ با حمايت معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي برنامه اصلاح گندم براي مناطق سرد ديم را بطور منسجم آغاز نمود. در سال ۱۳۹۴ با پشتيباني كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و حمايت سازمان تحقيقات، آموز و ترويج كشاورزي با هدف توسعه مشاركت بخش خصوصي در امور پژوهشهاي علمي-كاربردي، اصلاح و توليد ارقام گندم متحمل به تنش خشكي و كم آبي را به منظور صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي براي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه را آغاز نمود.

ارزیابی و انتخاب در نسلهای در حال تفرق جهت دستیابی به ارقام جدید در مزرعه پژوهشی توسط محققین ارشد شرکت

اصلاح ارقام گندم دیم برای اقليم هاي سرد و معتدل سرد کشور

اصلاح و توليد ارقام گندم براي شرايط تنش خشكي اراضي ديم اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

انجام سالیانه صدها دورگ ساده و تکمیلی در قطعه کراسینگ بلوک با هدف ایجاد ارقام جدید در مزرعه پژوهشی شرکت

اصلاح ارقام گندم برای شرایط کم آبی اقلیم های سرد و معتدل سرد کشور

اصلاح و توليد گندم براي شرايط كم آبي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و مناطق مشابه

محصولات شركت

تغييرات اقليمي و تشديد مشكل بحران آب عامل محدود كننده توليد در زراعت آبي گندم مي‌باشد. اكثر ارقام اصلاح شده داراي نياز آبي بالا مي‌باشند. لذا ايجاد ارقام گندم با بهره‌وري بالاي آب و عملكرد بالا مد نظر كار اصلاحي در اين شركت است. در اين راستا سه رقم گندم نان براي شرايط كم آبي و ديم ثبت و تجاريسازي شده اند. همچنین چهار رقم گندم با پتانسیل عملکرد بالا برای شرایط کم آبی و دو رقم دیگر برای اراضی دیم دارای تنش خشکی در اقلیمهای سرد و خشک و معتدل سرد براي ثبت و تجاريسازي به موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال معرفي شده اند.

گندم رقم "آذران"

گندم رقم "پیام"

رقم گندم فرشید

گندم رقم "فرشيد"

گندم رقم "سالار"

گندم دیم "15213"

گندم نان جدید 4076

گندم نان 5008

گندم دیم "15206"

حاميان طرح اصلاح ارقام گندم متحمل به تنش خشكي

كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و وزارت جهاد كشاورزي

مزرعه ما

مزرعه تحقيقاتي و توليد بذر شركت در محوطه
تحقيقات كشاورزي اردبيل

مزرعه تحقيقاتي و توليد بذر شركت در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اردبيل

بازديد کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از ارقام جديد گندم مناسب براي شرايط كم آبي و تنش خشكي

۱. اصلاح و توليد ارقام گندم براي شرايط تنش خشكي اراضي ديم اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

۲. اصلاح و توليد گندم براي شرايط كم آبي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و مناطق مشابه