محصولات ما

محصولات شركت:

تغييرات اقليمي و تشديد مشكل بحران آب عامل محدود كننده توليد در زراعت آبي گندم مي‌باشد. اكثر ارقام اصلاح شده داراي نياز آبي بالا مي‌باشند. لذا ايجاد ارقام گندم با بهره‌وري بالاي آب و عملكرد بالا مد نظر كار اصلاحي در اين شركت است. در اين راستا سه رقم گندم نان  براي شرايط كم آبي و ديم ثبت و تجاريسازي شده اند. همچنین چهار رقم گندم با پتانسیل عملکرد بالا برای شرایط کم آبی و دو رقم دیگر برای اراضی دیم دارای تنش خشکی در اقلیمهای سرد و خشک و معتدل سرد براي ثبت و تجاريسازي به موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال معرفي شده اند:

۰۱.

گندم رقم جديد "سالار"

مناسب کشت در دو شرايط كم آبي و آبياري مرسوم در اقليمهاي سرد و معتدل سرد خشک

اين رقم حاصل دورگ گيري بين گندم رقم “اسپري” از كشور كانادا با كيفيت خوب نانوايي، گندم پارسي از ايران و گندم مجاري MV17 ميباشد. گندم سالار داراي تيپ رشد بينابين دو منظوره براي كشت در هر دو شرايط آبياري نرمال و محدوديت آب معرفي شده است. رقم “سالار” داراي عمكرد بالاتر از ارقام رايج اقليم سرد در شرايط كم آبي مي‌باشد. مقاوم به بيماري زنگ زرد، داراي سازگاري وسيع به شرايط مختلف آب و هوايي، پاكوتاه مقاوم به خوابيدگي، بسيار پر پنجه و كود پذير است. رنگ دانه آن سفيد و وزن هزار دانه 42 تا 48 گرم و داراي كيفيت نانوايي بسيار خوب با كشش گلوتن قوي مي‌باشد. این رقم مناسب کشت اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و ديگر مناطق مشابه در اقليم هاي سرد و معتدل سرد کشور می‌باشد.

در مزارع کشاورزان اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه (مناطق بناب و عجبشیر)، بین 8 تا 11.2 تن دانه در هکتار در شرایط 171 میلیمتر بارندگی که از این مقدار فقط 26.5 میلیمتر در فصل بهار 1401 نازل شده بود و با انجام 2 تا 3 نوبت آبیاری کرتی تولید شدند. مجموع بارندگی و آب مصرفی بین 4000 تا 4700 متر مکعب در هکتار با بهره وری آب بین 2 تا 2.38 بسته به مزارع مختلف برآورد میشود. در شهرستان اردبیل نیز با مجموع 243میلیمتر بارندگی در طول دوره رشد و با انجام 2 نوبت آبیاری بصورت کرتی در بهار در مزارع روستای آقاباقر ، در سال زراعی 1401-1400متوسط عملکرد برابر 12.5 تن دانه در هکتار بوده است.

گندم رقم جديد "پيام"

۰۲.

گندم رقم جديد "پيام"

مناسب کشت در شرايط كم آبي در اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

رقم پيام حاصل دورگ يك لاين از كراسهاي گندم سبلان با ارقام خارجي ميباشد. اين رقم داراي تيپ رشد بينابين، متحمل به كم آبي و داراي عمكرد بالاتر از ارقام رايج اقليم سرد در شرايط محدوديت آب (يك تا دو نوبت آبياري در بهار) با بهره‌وري بالاي آب است. مقاوم به بيماري زنگ زرد بوده و مقاومت نسبي خوبي به بيماري‌هاي زنگ قهوه‌اي و سياه دارد و از كيفيت نانوايي بسيار خوب برخوردار است.

عملکرد دانه رقم “پیام” که با هدف کشت برای شرایط با محدودیت زیاد منابع آب معرفی شده، بین 8 تا 10.5 تن دانه در هکتار میباشد. در اردبیل در سال زراعی 1401-1400 در شرایط 243 میلیمتر بارندگی و مصرف حدود 1800 متر مکعب آب متوسط عملکرد دانه در مزرعه “شرکت آرتا کشت” اردبیل 10.5 تن دامه در هکتار و مقدار بهره وری آب این رقم تقریبا 2.5 برآورد شد.

۰۳.

گندم رقم "آذران"

مناسب کشت در مناطق ديم اقليم معتدل سرد غرب کشور

پايين بودن پتانسيل عملكرد دانه، ضعف كيفيت نانوايي، حساسيت به بيماري زنگ زرد و خوابيدگي در مناطق ديم اقليم معتدل سرد با بارندگي مناسب از مشكلات عمده ارقام گندم رايج در مناطق ديم استان‌هاي غرب كشور و مناطق مشابه مي‌باشد. رقم آذران حاصل از دورگ گندم رقم حيدري با يك لاين گندم سنتتيك (مصنوعي) متحمل به تنش خشكي و مناسب برای هر دو شرایط ترسالی و خشک است. اين رقم داراي تيپ رشد نيمه بهاره مايل به بينابين بوده و از نظر بيماري زنگ زرد در مناطق ديم داراي واكنش نيمه مقاوم ميباشد.

این شرکت موفق به اصلاح و تولید ارقام و لاین های گندم پر پتانسیل و متحمل به بیماری زنگ زرد با کیفیت نانوایی خوب برای مناطق دیم اقلیم های سرد و سرد معتدل شده است. 

داراي دانه درشت و سفيد رنگ و وزن هزار دانه آن بين 48 تا 52 گرم در شرايط آبي است. رفم آذران دو منظوره بوده و قابليت كشت در ديم و مناطق با يك‌بار آبياري تكميلي نيز دارد. عملكرد دانه رقم آذران در سال زراعي 97-1396 در منطقه ديم كرمانشاه در قالب پروژه مشترك ايران-ايكاردا (مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي براي مناطق خشك جهان) برابر 4091 و ارقام گندم مرسوم بنامهاي سرداري، آذر2 و باران به ترتيب 2850، 3273 و 3182 كيلوگرم دانه در هكتار گزارش شده اند. در سال زراعي 99-98 در كرمانشاه با انچام آبياري محدود و با يكبار آبياري در بهار، ميانگين عملكرد 6800 كيلو گرم دانه در هكتار گزارش شده است. این رقم مناسب کشت دراراضي ديم اقليم معتدل سرد با بارندگي مناسب استان‌هاي غرب كشور (كرمانشاه، كردستان، لرستان و ساير مناطق مشابه می‌باشد.در سال زراعي ۹۹-۹۸ در كرمانشاه با انچام آبياري محدود و با يكبار آبياري در بهار، ميانگين عملكرد ۶۸۰۰ كيلو گرم دانه در هكتار گزارش شده است. این رقم مناسب کشت دراراضي ديم اقليم معتدل سرد با بارندگي مناسب استان‌هاي غرب كشور (كرمانشاه، كردستان، لرستان، آذربايجان غربي) و ساير مناطق مشابه می‌باشد.

۰۴.

گندم نان جدید 4076

مناسب هر دو شرایط کم آبی و آبیاری مرسوم در اقلیمهای سرد و معتدل خشک

گندم نان 4076 جزو گندمهای جدید پیشرفته پرمحصول مقاوم به كم آبی و گرمای آخر فصل میباشد که در شرايط 240 میلیمتر بارندگی و دو نوبت آبياري سبک در بهار با تولید 10600 کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در مقایسه با ارقام گندم سالار، پیشگام و ارقام فرانسوی نظیر آپلیکو ، اکلید،آناپورنا و گاسکوژن داشته و نسبت به اکثر آنها تا 20 % برتری عملکرد داشته است. در مزارع کشاورزان با زمینهای مستعد دارای توان تولید دانه بیش از 13 تن دانه در هکتار در شرایط آبیاری مرسوم میباشد. در مزارع کشاورزان با زمینهای مستعد دارای توان تولید دانه بیش از 13 تن دانه در هکتار در شرایط آبیاری مرسوم میباشد.

دارای تیپ رشد پاییزه و متحمل به تنش سرما، بسیار مقاوم به بیماریهای زنگها بویژه زنگ زرد بوده، ارتفاع بوته آن متوسط و با استحكام قوي ساقه کود پذیر بوده و مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه است. سنبله آن سفید رنگ و ریشکدار دارای دانه درشت به رنگ روشن بوده و با داشتن درصد بالای پروتیئن دانه (13 %)، کشش قوی گلوتن و دارا بودن شاخص بالای گلوتن از کیفیت نانوایی بسیار خوبی برخوردار است.

۰۵.

گندم نان جدید 5008

مناسب شرایط کم آبی در اقلیمهای سرد و معتدل سرد و خشک کشور

اين رقم حاصل دورگ گندم ایرانی با یک رقم خارجی است. دارای پتانسیل بالای عملکرد و متحمل به كم آبی و تنش خشکی آخر فصل میباشد. بر اساس نتايج حاصل از آزمايشات، بین 10 تا 15 % برتری عملکرد نسبت به ارقام گندم رایج نظیر پیشگام و گندمهای اروپایی نظیر سایسون، اکلید،آپلیکو، آناپورنا و گاسکوژن دارد.

در سال زراعی 1401-1400 حداقل متوسط عملكرد آن در شرايط 240 میلیمتر بارندگی و دو نوبت آبياري سبک در بهار 8500 کیلوگرم دانه در هكتار بوده و در مزارع کشاورزان دارای زمینهای مستعد قابلیت توان تولید دانه بیش از 12 تن دانه در هکتار دارد. دارای تیپ رشد پاییزه و متحمل به تنش سرما و بسیار مقاوم به بیماری زنگ زرد است. پر پنجه و کود پذیر، مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه است. زود رس بوده و دارای قدرت بالای انتقال مواد ذخیره از ساقه به دانه در زمان پر شدن دانه میباشد.

گندم رقم "فرشيد"

۰۶.

گندم رقم "فرشيد"

مناسب مناطق سرد با محدوديت شديد آبياري

حاصل دورك لاينهاي مشتق از رقم سرداري با رقم مجاري MV17 است . اين رقم متحمل به كم آبي و داراي تيپ رشد بينابين، مقاوم به بيماري زنگ زرد است. مقاوم به خوابيدگي و ريزش دانه ميباشد. اين رقم مناسب مناطق سرد داراي محدوديت منابع آب از قبيل اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و ديگرمناطق مشابه در اقليم سرد كشور ميباشد. عملكرد دانه: با يكنوبت آبياري زمان كشت و دو نوبت آبياري در بهار متوسط عملكرد آن تا 8 تن دانه در هكتار و بين 5 تا 10 % برتري نسبت به رقم شاهد اقليم سرد دارد. ميباشد.

در سال زراعي 99-1398 در شرايط كشت دير در استانهاي آذربايجان غربي و اردبيل عملكرد آن در مزرعه كشاورزان به ترتيب 8700 و 8500 كيلو گرم دانه در هكتاربوده است. در آذربايجانشرقي در منطقه بستان اباد در كشت تاخيري با انجام آبياري به اندازه نصف آبياري مرسوم، متوسط عملكرد دانه 6000 كيلوگرم در هكتار بوده است.

۰۷. لاین جدید گندم دیم شماره 15213

مناسب اراضی دیم با بارندگی کم در اقلیمهای سرد و معتدل سرد و خشک کشور

شجره: حاصل ادورگهای ارقام سرداری و رصد با یک لاین گندم مقاوم به بیماری زنگ زرد میباشد
مزيت: مقاوم به تنش خشكي با حدود 16 % برتری عملکرد دانه در مقایسه با گندم “باران” رقم شاهد مرسوم مناطق دیم میباشد. در طول 3 سال زراعی اخیر متوسط عملكرد آن بین 2700 تا 3100 کیلوگرم دانه در هکتار در شرایط دیم توام با تنش شدید خشکی بوده است. در شرایط یکبار آبیاری تکمیلی عملکرد آن به بیش از 5 تن دانه در هکتار افزایش داشته است.

در مقایسه با ارقام شاهد باران و آذر2 از کیفیت نانوایی بسیار خوب برخوردار است. به خوابیدگی مقاوم است. تیپ رشد آن بينابين و مثل ارقام شاهد زود گل و زودرس میباشد. برخلاف ارقام رایج دیم به بیماری زنگ زرد بسیار مقاوم است. سنبله آن ریشکدار، دانه سفید رنگ و وزن هزار دانه در شرایط دیم حدود  38 گرم میباشد. ارتفاع بوته آن بلند و مقاوم به خوابیدگی است و قابلیت کشت در شرایط یکبار آبیاری تکمیلی نیز دارد. مناسب کشت در استانهای شمال غرب، غرب ، مرکزی و شمال شرق کشور مییاشد.

۰۸. گندم دیم جدید 15206

مناسب اراضی دیم در اقلیمهای سرد و معتدل سرد کشور

شجره: حاصل ادورگهای ارقام سرداری و رصد با یک لاین گندم مقاوم به بیماری زنگ زرد میباشد

حاصل دورگهای تلاقی برگشتی گندم رقم سرداری با یک رقم خارجی است.

مزيت:  مقاوم به تنش خشكي با حدود 10 %  برتری عملکرد دانه در مقایسه با گندم رقم شاهد “باران”میباشد. در طول 3 سال زراعی اخیر متوسط عملكرد آن بین 2200 تا 2850 کیلوگرم دانه در هکتار در شرایط دیم توام با تنش خشکی بوده است. در شرایط یکبار آبیاری تکمیلی عملکرد آن به بیش از 5 تن دانه در هکتار افزایش داشته است. تیپ رشد آن پاییزه بوده، پرپنجه و با وجو ارتفاع بلند بوته نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه بسیار مقاوم است. 

بر خلاف حساسیت شدید ارقام دیم به بیماری زنگ زرد، این رقم دارای واکنش نیمه مقاوم به زنگ زرد است.سنبله آن ریشکدار به رنگ سفید، دانه زرد رنگ و وزن هزار دانه حدود 37 گرم در شرایط دیم است. مناسب کشت در مناطق شمال غرب، غرب و شمال شرق کشور میباشد. بدلیل ظرفیت بالای عملکرد در اراضی با یکبار آبیاری تکمیلی نیز قابل کشت میباشد.